خواهشمندیم پیشنهادات ، انتقادات و درخواست های خود را از طریق این بخش با ما در میان بگذارید

فرم شکایت / پیشنهاد / درخواست
اطلاعات هویتی
نام
نام خانوادگی
شماره ملی
تلفن ثابت
تلفن همراه
شهرستان
محل سکونت
نشانی محل سکونت

اطلاعات درخواست
اداره بهزیستی شهرستان
شکایت از کدام حوضه/واحد میباشد
نام درج شود
شرح